Ovo je jedinstveni projekat za mlade na području općine Ilijaš, koji za cilj ima promociju, upoznavanje i približavanje kulturno-historijskog naslijeđa naše općine među mladima, te kreiranje ove interaktivne mape. Jedan od ciljeva projekta jeste i promocija brojnih prirodnih ljepota općine Ilijaš te prikazivanje najznačajnijih kulturnih, historijskih i prirodnih bogatstava Ilijaša. Projekat je realizovan u dvije faze:

 

Prva faza - posjeta lokalitetima

U ovoj fazi učenici su se upoznali sa prirodnim ljepotama općine Ilijaš i informisali se o važnosti turizma. Naši učenici fotografisali su navedene lokacije i kroz tekst prenijeli najznačajnije podatke o ovim lokacijama. 

 

Druga faza - izrada web stranice

Riječ je o interaktivnoj mapi koja će korisnicima pružiti uvid u zanimljive i kulturno-historijske lokacije. Za svaku odabranu lokaciju napisan je tekst i postavljene su fotografije da bi doživljaj bio što realističniji. Isto tako imate mogućnost pretrage ulica i popularnih objekata u Ilijašu.